Formularze

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Należy je wypełnić na komputerze następnie wydrukować i dostarczyć do klubu. Obecnie biuro klubu to ul. J.K. Branickiego 7/317.

Pełnoletni
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PEŁNOLETNI
Osoby pełnoletnie
Małoletni
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MAŁOLETNI
Osoby małoletnie
Uzupełnienie
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA UZUPEŁNIENIE
ZAWODNICY LIGOWI

Aby wyświetlić pliki PDF, pobierz Adobe® Acrobat® Reader, który jest bezpłatnym oprogramowaniem