1,5% procent

Stowarzyszenie BESTIOS

Organizacja Pożytku Publicznego

jest zrzeszeniem działającym przede wszystkim jako klub sportowy. Jednakże udzielamy się również w działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej. Zapraszamy do zapoznawania się z naszymi działaniami.

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Numer KRS: 0000580366

Aby wypełnić PIT i wpisać naszą organizację wystarczy wpisać:

Nazwę: Stowarzyszenie BESTIOS

Nr KRS: 0000580366

Adres: ul. J.K. BRANICKIEGO 7/317, 15-085 Białystok

Celem: Cele statutowe

BESTIOS

realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Organizowanie zajęć sportowych: Taekwondo Olimpijskie, Gimnastyka (w tym akrobatyka), Sambo, Boks, MMA, Pływanie, Piłka Ręczna, Piłka Siatkowa, Fitness, Crossfit, Szermierka, LA, Sporty Siłowe, Strzelectwo.
 2. Realizacja treningu, szkolenie w tym organizowanie oraz udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 3. Organizowanie zawodów amatorskich i zawodowych w tym prowadzenie ligi sportowej.
 4. Promowanie i wspomaganie osiągnięć sportowych i sportowców poprzez udzielanie im zapomóg, stypendiów lub nagród z wyniki sportowe.
 5. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży pod postacią wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, kolonii, półkolonii w kraju i zagranicą.
 6. Działania informacyjne na temat profilaktyki zdrowia, organizowanie spotkań mających zachęcić do zapobiegania kontuzjom i schorzeniom.
 7. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez udział w ćwiczeniach rekreacyjnych i sportowych.
 8. Współudział w tworzeniu sprzętu i metod związanych z profilaktyką kręgosłupa.
 9. Organizowanie spotkań, pogadanek, koncertów i projektów sportowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom.
 10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez uświadamianie sobie różnych zjawisk i mechanizmów w tym mechanizmów obronnych.
 11. Nauka strzelania sportowego i bojowego oraz organizowanie szkoleń z zakresu posługiwania się bronią.
 12. Tworzenie i współtworzenie działań zmierzających do porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 13. Prowadzenie szkoleń promujących tradycje narodowe.
 14. Prowadzenie kursów samoobrony.
 15. Prowadzenie kursów survivalu oraz szkół przetrwania.
 16. Prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz umysłowo.
 17. Prowadzenie fizjoterapii i rehabilitacji fizycznej, umysłowej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych przy pomocy dostępnych środków.
 18. Prowadzanie wydarzeń sportowych, eventów, oraz kształtowanie działań związanych z tolerancją.
 19. Promowanie demokracji wśród młodzieży i dorosłych.
 20. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 21. Prowadzenie programów resocjalizacyjnych.
 22. Pomaganie osobom w trudnych sytuacjach życiowych poprze organizowanie dla nich kół zainteresowań terapii lub wskazywania i motywowania do osiągania swoich celów życiowych.