Dokumenty

DOKUMENTY

Obowiązujące dokumenty w stowarzyszeniu

OPP Stowarzyszenie BESTIOS

Zapraszamy do zapoznawania się z naszymi regulaminami, uchwałami oraz statutem.

KADENCJE

BESTIOS

Na walnym zebraniu w dniu 09.02.2019 roku Stowarzyszenia BESTIOS w Białymstoku został opracowany i zatwierdzony następujący

STATUT:

Statut Stowarzyszenie Bestios

Chronologicznie od najstarszych zostały wymienione uchwały Walnego Zebrania Członków

Uchwały Walnego Zebrania 31-01-2011:

 1. uchwała nr 1 o powołaniu Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo i Obronnych Systemów,
 2. uchwała nr 2 o przyjęciu statutu Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo i Obronnych Systemów,
 3. uchwała nr 3 o wyborze komitetu założycielskiego,
 4. uchwała nr 4 o wyborze zarządu Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo i Obronnych Systemów i określeniu funkcji pełnionych w zarządzie,
 5. uchwała nr 5 o wyborze komisji rewizyjnej Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo i Obronnych Systemów

Uchwały Walnego Zebrania 24-02-2011:

  1. uchwała nr 6 o regulaminie obrad walnego zebrania członków Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo I Obronnych Systemów
  2.  uchwała nr 7 o regulaminie zarządu,
  3. uchwała nr 8 o regulaminie komisji rewizyjnej,
  4. uchwała nr 9 o ustalaniu przez zarząd na drodze uchwały zarządu wysokości składek członkowskich

Uchwały Walnego Zebrania 31-03-2012:

 1. Uchwała nr 1/2012 o przyjęciu sprawozdania za rok 2012,
 2. Uchwała nr 2/2012 o przynależności do PZTaekwondo i PZSambo,
 3. Uchwała nr 3/2012 o regulaminie walnego zebrania członków stowarzyszenia,
 4. Uchwała nr 4/2012 o regulaminie zarządu,
 5. Uchwała nr 5/2012 o regulaminie komisji rewizyjnej,
 6. Uchwała nr 6/2012 o zmianie statutu, zatwierdzenie nowego statutu,
 7. Uchwała nr 7/2012 o zatwierdzeniu programu sportowego, finansowego i organizacyjnego.

Uchwały Walnego Zebrania 31-05-2013:

 1. Uchwała nr 1/2013 o przyjęciu sprawozdania za rok 2012,
 2. Uchwała nr 2/2013 o zatwierdzeniu programu działania BESTIOS na rok 2013 -2014
 3. Uchwała nr 3/2013 o przyjmowaniu do pracy pracowników i wolontariuszy.

Uchwały Walnego Zebrania 01-12-2014:

 1. Uchwała nr 1/2014 o zatwierdzeniu programu działania BESTIOS na rok 2015,
 2. Uchwała nr 2/2014 o wysokości składek członkowskich w roku 2015,
 3. Uchwała nr 3/2014 o zmianach statutu,
 4. Uchwała nr 4/2014 o OPP, Działalności Gospodarczej i Piłce ręcznej
 5. Uchwała nr 5/2014 projekt kalendarza imprez na 2015 rok.

Uchwały Walnego Zebrania 31-01-2015:

 1. Uchwała nr 1/2015 o przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej i udzieleniu absolutorium zarządowi kadencji 2011 – 2015
 2. Uchwała nr 2/2015 o wyborach zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2015 – 2018
 3. Uchwała nr 3/2015 o zmianie nazwy stowarzyszenia,
 4. Uchwała nr 4/2015 o zmianie uchwały nr 4/2014,
 5. Uchwała nr 5/2015 o zmianach statutu,
 6. Uchwała nr 6/2015 o przekształceniu Stowarzyszenie w OPP,
 7. Uchwała nr 7/2015 o rejestracji Działalności Gospodarczej.

Uchwały Walnego Zebrania 31-01-2016:

 1. Uchwała nr 1/2016 o zakładowej polityce finansowej
 2. Uchwała nr 2/2016 o przyjęcie sprawozdania merytorycznego.
 3. Uchwała nr 3/2016 o zmianach w statucie,
 4. Uchwała nr 4/2016 o programie sportowym w 2016 roku,
 5. Uchwała nr 5/2016 o organizacji stowarzyszenia,

Uchwały Walnego Zebrania 14-01-2017:

  1. Uchwała nr 1/2017 o przyjęcie sprawozdania merytorycznego.
  2. Uchwała nr 2/2017 o gospodarce finansowej,
  3. Uchwała nr 3/2017 o programie sportowym w 2016 roku,
  4. Uchwała nr 4/2017 o organizacji stowarzyszenia,

Uchwały Walnego Zebrania 24-04-2018:

  1. Uchwała nr 1/2018 o przyjęcie sprawozdania merytorycznego.
  2. Uchwała nr 2/2018 o gospodarce finansowej,
  3. Uchwała nr 3/2018 o programie sportowym w 2018 roku,
  4. Uchwała nr 4/2018 o organizacji stowarzyszenia,

Uchwały Walnego Zebrania 09-02-2019:

 1. Uchwała nr 1/2019 o przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej i udzieleniu absolutorium zarządowi kadencji 2015 – 2019
 2. Uchwała nr 2/2019 o wyborach zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2019 – 2023
 3. Uchwała nr 3/2019 o zmianach statutu,
 4. Uchwała nr 4/2019 o zmianie organizacji pracy BESTIOS,

Na spotkaniu założycielskim w dniu 31.01.2011 roku Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo i Obronnych Systemów BESTIOS w Białymstoku został powołany następujący:

SKŁAD ZARZĄDU W KADENCJI 2011 -2015:

Prezes: MAREK PORYCKI

Sekretarz: ALEKSANDER ŚLIŻEWSKI

Skarbnik: MAŁGORZATA PORYCKA

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2011 -2015:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: WOJCIECH KOSOWICZ

Członek Komisji Rewizyjnej: MICHAŁ GRYKO

Członek Komisji Rewizyjnej: BARTŁOMIEJ NAGÓRSKI

Na spotkaniu założycielskim w dniu 31.01.2011 roku Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo i Obronnych Systemów BESTIOS w Białymstoku został powołany następujący:

SKŁAD ZARZĄDU W KADENCJI 2011 -2015:

Prezes: MAREK PORYCKI

Sekretarz: ALEKSANDER ŚLIŻEWSKI

Skarbnik: MAŁGORZATA PORYCKA

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2011 -2015:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: WOJCIECH KOSOWICZ

Członek Komisji Rewizyjnej: MICHAŁ GRYKO

Członek Komisji Rewizyjnej: BARTŁOMIEJ NAGÓRSKI

Na spotkaniu założycielskim w dniu 31.01.2011 roku Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo i Obronnych Systemów BESTIOS w Białymstoku został powołany następujący:

SKŁAD ZARZĄDU W KADENCJI 2011 -2015:

Prezes: MAREK PORYCKI

Sekretarz: ALEKSANDER ŚLIŻEWSKI

Skarbnik: MAŁGORZATA PORYCKA

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2011 -2015:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: WOJCIECH KOSOWICZ

Członek Komisji Rewizyjnej: MICHAŁ GRYKO

Członek Komisji Rewizyjnej: BARTŁOMIEJ NAGÓRSKI