Sambo –  to jest system edukacji, skierowany na promowanie rozwoju moralnego i wolicjonalnego człowieka, patriotyzmu i obywatelstwa.

Sambo jest nauką obrony, a nie ataku. Sambo uczy nie tylko samoobrony, ale zapewnia także bogate doświadczenie, które stanowi solidną podstawę moralną. Uczy wytrzymałość i wytrwałości potrzebnej w pracy i działalności codziennej.

Sambo przyczynia się do rozwoju samodyscypliny, stanowi wewnętrzne wsparcie moralne.  Tworzy silne osobowości, ułatwia  osiąganie celów życiowych.

Sambo tworzy społeczne więzy w społeczne z ludźmi, którzy potrafią myśleć nie tylko o sobie ale także o swojej rodziny i swojej Ojczyźnie.

SAMBO – charakteryzują rzuty

Sambo – charakteryzują utrzymania w parterze

Sambo – charakteryzują dźwignie

Sambo Combat – charakteryzują dodatkowo uderzenia i duszenia