Ankieta rekrutacyjna BESTIOS

Ankieta rekrutacyjna BESTIOS

Ja, niżej podpisany/a proszę o przyjęcie  w poczet członków Stowarzyszenia BESTIOS. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawa oraz zobowiązuje się do zachowania wyłącznie dla siebie poznanych tutaj umiejętności i informacji pod groźbą wykluczenia z członkostwa i konsekwencji prawnych, jednocześnie będę przestrzegał Statutu Klubu oraz regulaminu członkowskiego i innych regulaminów.

Członkostwo zawodnicze dotyczy sekcji ligowych.
Jeżeli zawodnik jest niepełnoletni a wypełniający jest pełnoletni wpisz NIE JESTEM PEŁNOLETNI
11 CYFR
26 CYFR
Adres członka/zawodnika
Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna
Adres opiekuna inny niż członka/zawodnika
Email do Rodzica/Opiekuna
Opiekuna/rodzica lub kogoś w razie wypadku
Maksymalnie do 200 kb