AKADEMIA SIATKÓWKI BESTIOS

Nabory do sekcji

W Akademii Siatkówki Bestios

Realizujemy dwie równolegle grupy:

  1. Siatkówka rekreacyjna dla młodzieży.
  2. Siatkówka dla dzieci wieku 6-10.lat

Grupa rekreacyjna:

Poniedziałek godzina 18.30

Środa godzina 18.30

Grupa dzieci:

Wtorek godzina 18.30

Czwartek godzina 18.30

Szkołą Podstawowa nr 44

ul. Rumiankowa 13

Proszę o wypełnienie ANKIETY, Zrobienie Badań lekarskich dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do trenowania.

Obowiązkiem każdego ćwiczącego jest opłacenie składki członkowskiej miesięcznej.

w wysokości 100 zł, tylko na konto klubu.

Wystarczy wysłać email z informacją rachunek zostanie odesłany emailem.