AKREDYTACJA PRASOWA

MEDIA divider xx red

ZASADY UDZIELANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

REGULAMIN

udzielania akredytacji dziennikarskich na zawody sportowe Stowarzyszenia  BESTIOS

§1

Akredytacje dziennikarskie wydawane są na zawody organizowane przez Stowarzyszenie BESTIOS
§2

Zawody organizowane przez Stowarzyszenie Bestios:
1. Rozgrywek Bestios w sezonie 2016/2017 w piłce ręcznej.
2. Rozgrywek Bestios w sezonie 2016/2017 w piłce siatkowej.
3. Rozgrywek Bestios w sezonie 2017 w piłce plażowej
4. Zawodów walki w roku 2017
§3
1. Wyróżniamy dwa rodzaje akredytacji:
a. Akredytacja Stała – obowiązująca do 31.08.2017 r. Akredytacja upoważnia do korzystania z ewentualnych trybun prasowych na meczach BESTIOS oraz do udziału w pomeczowych konferencjach prasowych. Akredytowani dziennikarze mają też możliwość udziału w imprezach organizowanych przez Klub, na które zapraszane są media. Akredytacja daje również możliwość obserwowania treningów drużyny (każdorazowo za zgodą zarządu lub osoby upoważnionej)
b. Akredytacje jednorazowe – poza akredytacjami stałymi w sezonie 2016/2017 Klub będzie również wydawał akredytacje na pojedyncze mecze ligowe oraz pucharowe. Akredytacje jednorazowe będą wydawane imiennie na dziennikarzy objętych wnioskiem akredytacyjnym.

2. Akredytacje zostały podzielone na:
a. Akredytacje press,
b. Akredytacje foto:
3. Akredytacje mogą być udzielone w ilości:
a. redakcjom prasowym – do 2 na redakcje.
b. portalom internetowym – do 2 na portal
c. agencjom fotograficznym – do 2 na agencje
d. radiostacjom– do 2 na radiostacje
e. stacje telewizyjnym– do 2 na stacje

§4
1. Uprawnieni do przebywania na imprezie masowej, przedstawiciele redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, agencji fotograficznych wchodzą na halę za okazaniem służbom porządkowym:
a) ważnego biletu lub karnetu wstępu,
b) akredytacji,
c) legitymacji prasowej.
2. Akredytacja musi być umieszczona w widocznym miejscu, przez okres pobytu w obiekcie meczowym.
3. Fotografowanie, filmowanie, przeprowadzanie wywiadów rejestrowanych w formie audiowizualnej przez uprawnione osoby musi być realizowane na tle ścianek sponsorskich. W innym wypadku Klub może odebrać akredytację.
4. Prawo rejestrowania pola gry w trakcie meczów przysługuje podmiotom, które podpisały odrębną umowę na rejestrowanie wydarzeń.

§5
1. Wykonywanie zdjęć jest możliwe z strefy lub z miejsc wskazanych przez Klub.
2. Dziennikarze przebywający na terenie obiektu są bezwzględnie zobowiązani do podporządkowania się poleceniom Kierownika ds. bezpieczeństwa i służby ochrony.
3. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne.
4. Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.
5. Jedynie potwierdzone uprzednio przyznanie akredytacji upoważnia do otrzymania dokumentu – identyfikatora. Identyfikator ten należy umieścić w widocznym miejscu.
6. Identyfikator upoważnia do poruszania się po obiekcie, na którym w danym czasie odbywa się impreza, tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora/współorganizatora.
7. Odebranie identyfikatora przez akredytowanego dziennikarza jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN AKREDYTACJI DO POBRANIA W PDF!
FORMULARZ AKREDYTACJI DO WYPEŁNIENIA ONLINE