PONIŻEJ SĄ UDOSTĘPNIONE DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE.

Należy je wypełnić na komputerze następnie wydrukować i dostarczyć do klubu. Obecnie biuro klubu to ul. J.K. Branickiego 7/317.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PEŁNOLETNI

  • PEŁNOLETNI

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MAŁOLETNIEGO

  • NIEPEŁNOLETNI

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA UZUPEŁNIENIE

  • ZAWODNICY LIGOWI