WOLONTARIUSZE BESTIOS

WOLONTARIUSZE cropped Logo STOWARZYSZENIE BESTIOS 512 1 31x31

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. (wikipedia.org)

WOLONTARIUSZE Prezes

PREZES MAREK PORYCKI
Praca prezesa wykracza po za wszystkie znane ramy pracy i jest oparta na wolontariacie.
FUNKCJE: trener, sędzia, działacz, księgowy, grafik, fotograf, menadżer, sprzątaczka :), pomoc techniczna, ratownik i wiele innych.

.

WOLONTARIUSZE Wizeprezes

WICE PREZES SEBASTIAN MATEJCZUK
Zajmuję się tym wszystkim czym nie może prezes.
Funkcje:  sędzia, działacz, księgowy, fotograf, menadżer, sprzątaczka :), pomoc techniczna, ratownik i wiele innych.

WOLONTARIUSZE Skarbnik

SKARBNIK
Zajmuję się kontrolą wydawanych środków.
Funkcje:  Nadzoruje wydatki powyższych.

WOLONTARIUSZE Bartek1

Bartłomiej Nagórski
Trener Sambo Combat

WOLONTARIUSZE Bestios 1519

ANDREI OZERAU
Trener SAMBO

WOLONTARIUSZE Georgij barysevicz

Georgij BARYSEVICH
Trener Sambo

Krzysztof Topolański

Trener Piłki Siatkowej, Dyrektor Sekcji Piłki Siatkowej

Robert Zwierzyński

Dyrektor sekcji piłki siatkowej

Damian Kowalczuk

Trener BESTIOS Piłki Ręcznej, Dyrektor Sekcji Piłki Ręcznej

Karol Bartoszuk

Trener Bestios Piłki Ręcznej, Dyrektor sekcji piłki ręcznej

Wojciech Stec

Trener Bestios Piłki Ręcznej, Dyrektor sekcji piłki ręcznej

WOLONTARIUSZE Bestios 1505

ARTUR WORONIECKI
POMAGA W ZAŁATWIANIU WIELU SPRAW

WOLONTARIUSZE Bestios 1368

ANDRZEJ JAKOWCZUK
POMAGA W ZAŁATWIANIU WIELU SPRAW

WOLONTARIUSZE Bestios 1558

WOJCIECH HORACZY
POMAGA W ZAŁATWIANIU WIELU SPRAW