O nas2018-01-30T15:40:08+00:00

STOWARZYSZENIE BESTIOS

KRS OPP: 0000580366

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Nasze stowarzyszenie No Profit jest zrzeszeniem działającym przede wszystkim jako klub sportowy. Jednakże udzielamy się również w działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej. Zapraszamy do zapoznawania się z naszymi działaniami.

Na spotkaniu założycielskim w dniu 31.01.2011 roku Białostockiego Stowarzyszenia Taekwondo i Obronnych Systemów BESTIOS w Białymstoku został powołany następujący:

SKŁAD ZARZĄDU W KADENCJI 2011 -2015:

Prezes: MAREK PORYCKI

Sekretarz: ALEKSANDER ŚLIŻEWSKI

Skarbnik: MAŁGORZATA PORYCKA

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2011 -2015:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: WOJCIECH KOSOWICZ

Członek Komisji Rewizyjnej: MICHAŁ GRYKO

Członek Komisji Rewizyjnej: BARTŁOMIEJ NAGÓRSKI

Na walnym zebraniu wyborczym w dniu 31.01.2015 roku Stowarzyszenia BESTIOS w Białymstoku został powołany następujący

SKŁAD ZARZĄDU W KADENCJI 2015 -2019:

Prezes: MAREK PORYCKI

Wiceprezes: SEBASTIAN MATEJCZUK

Skarbnik: MAŁGORZATA PORYCKA

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015 -2019:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: MICHAŁ GRYKO

Członek Komisji Rewizyjnej: ANDRZEJ JAKOWCZUK

Członek Komisji Rewizyjnej: PAWEŁ HRYC

DOKUMENTY