Uroczyste wręczenie stypendium

W dniu 24 maja 2018 roku zostały wręczone stypendia sportowe.

Prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski uhonorował naszego zawodnika

Piotra Rogińskiego stypendium sportowym za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Gratulacje dla Piotra a dla was wszystkich jest to informacja, że za ciężką praca i odrobinę szczęścia można zostać uhonorowanym.