Za tych których zabrał los …

Za tych których zabrał los …

naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sportowców.

Za tych co walczyli za naszą wolność

Dedykujemy

utwór Dżemu

i proponujemy chwilę zadumy.