U nas nie tylko liga

W dniu 15 .02.2019 w Szkole Podstawowej nr 1 na ul. ul. Słowackiego 1 Odbyła się olimpijka przedszkolna w której brały udział trzy przedszkola.

Nasz wolontariusz  Marcin Rokicki (członek komisji rewizyjne) brał czynny udział w pomocy oraz w czuwania nad bezpiecznym przeprowadzeniu tej imprezy

Przeprowadził trening wstępny i rozgrzewkę dla najmłodszych wspierał ich w ich rywalizacji oraz dopingował aby te zawody przebiegały w duchu  fair play i pomagając najmłodszym cieszyć się sportem i zdrową rywalizacją